2021.04.28 || Szczepanów || TEM2-080 z próżnym składem węglarek do Sobótki Zachodniej, przejeżdża przez pola pomiędzy Marcinowicami i Szczepanowem.